De geschiedenis van Parochiecentrum Sint Pieter in Lille gaat reeds ver terug. De Sint Pieter kerk dateert van eind 15de eeuw of begin 16de eeuw.

Wanneer de eerste herberg werd opgericht hebben we nog niet met zekerheid kunnen achterhalen. In ieder geval het gezellige café mag er wezen.